Biograf med Sveriges största bioduk

Detail Oriented

biograf med Sveriges största bioduk,

I slutet av 2019 inledde Södertälje kommun en markanvisningstävling genom en offentlig upphandling för att skapa centrumverksamhet i kombination med parkering på platsen. Tilldelningen för markanvisning har nu gått till Erik Hemberg Fastighets AB med dotterbolag, som planerar att bygga bland annat en biograf tillsammans med Svenska Bio.

Platsen, fastigheten Spinnrocken 2, ligger vid korsningen nedre Villagatan/Storgatan, och är granne med Tom Tit. Idag finns här cirka 90 markparkeringar.

Scroll to top