Tillgänglighetskrav  – detta gäller

Boka ett möte med oss?

Vi älskar möten

Varför finns krav på tillgänglighet?

Ett hållbart samhälle förutsätter att alla så långt som möjligt kan delta i samhällslivet. För att uppnå ett hållbart samhälle måste därför ny- och ombyggnad göras så att miljön blir tillgänglig och användbar för alla.

Utgångspunkten bör vara att alla är olika och har olika funktionsförmåga men med lika rättigheter. Alla har rätt att delta i samhällslivet på lika villkor.

När det gäller bostäder går utvecklingen mot ökat kvarboende för äldre. Det har också blivit vanligt att svårt sjuka vårdas i hemmet oavsett ålder. Det blir därmed allt viktigare med ett bostadsbestånd som har god tillgänglighet och användbarhet.

Vi på Tranark utgår ALLTID från boverkets riktlinjer och ritar efter Svensk Standard för att våra kunder ska klara bygglovskraven.


Vid större projekt såsom offentliga lokaler och kontor rekommenderar vi att man kopplar in en sakkunnig inom tillgänglighet för att i ett tidigt skede få ett utlåtande om vad man ska tänka på från början och slippa omkostnader i slutet.

Vad säger Plan & Bygglagen

I Plan- och Bygglagen krävs att utformningen av byggnaden ska vara tillgänglig, och frågan tas upp redan vid bygglovsansökan. De tekniska egenskapskraven kring tillgänglighet hanteras vid tekniska samrådet.

Kontakt oss så berättar vi mera.

 

Ring oss: mån-fre 08-17

0140-16250

Vi svarar på era mail samma dag

tranark@tranark.se

Besök oss?

Hamnparken 2, TRANÅS

Kontakta oss


    bygglov mjölby bygglov i Tranås bygglov i Jönköping
    Scroll to top