Bygglovsbefriade byggnader & 3D moduleringar

Boka ett möte med oss?

Kontakta oss
  Vi älskar möten

  Bygglovsbefriade byggnader & 3D moduleringar

  ”Kompletta ritningar (plan, sektion, – och fasadritning samt situationsplan) för anmälan av s.k. attefallshus, pris från 9 995 kr inkl. moms”

  ”3D visualisering är en bra metod att illustrera din framtida dröm, pris från 4 995 kr inkl. moms för s.k. attefallshus”

   Fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnad (s.k. attefallshus).

  • Anmälan inkl. kompletta ritningar till byggnadsnämnden krävs. 
  • Sammanlagd byggnadsarea får inte överskrida 30 m2.
  • Högsta höjd från mark till taknock får inte överskrida 4 m.
  • Attefallshuset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som t.ex. förråd, gästhus eller garage (komplementbyggnad).

  Tillbyggnad

  • Får inte uppföras på ett komplementbostadshus.
   Anmälan inkl. kompletta ritningar till byggnadsnämnden krävs i de flesta fall.
  • Tillbyggnaden får inte ha en bruttoarea större än 15 m2 och får enbart vara en i antal. 
  • Högsta höjd får inte överskrida bostadshusets taknockhöj.

  Fristående komplementbyggnad (s.k. friggebod) för t.ex. garage, förråd eller bastu.

  • Sammanlagd byggnadsarea får inte överskrida 15 m2.
  • Högsta höjd från markens medelnivå invid byggnaden till taknock får inte överskrida 3 m. 

  Takkupor

  • Lovfrihet för takkupor gäller inte på ett komplementbostadshus
  • Anmälan till byggnadsnämnden krävs om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs.
  • Generellt gäller lovfriheten upp till totalt två stycken takkupor inkl. redan befintliga kupor. 

  Skyddad uteplats med mur eller plank.

  • Inom 3,6 m från bostadshuset och inte högre än 1,8 m. 

  Skärmtak ovan t.ex. altan, balkong eller entré. 

  • Sammanlagd area får inte överskrida 15 m2.
   

  Ring oss: mån-fre 08-17

  0140-16250

  Vi svarar på era mail samma dag

  tranark@tranark.se

  Besök oss?

  Hamnparken 2, TRANÅS

  bygglov mjölby bygglov i Tranås bygglov i Jönköping
  Scroll to top