Bygglovsbefriade byggnader & 3D moduleringar

Boka ett möte med oss?

Vi älskar möten

Bygglovsbefriade byggnader & 3D moduleringar

”Kompletta ritningar (plan, sektion, – och fasadritning samt situationsplan) för anmälan av s.k. attefallshus, pris från 9 995 kr inkl. moms”

”3D visualisering är en bra metod att illustrera
din framtida dröm, pris från 4 995 kr inkl. moms för s.k. attefallshus”

 Fristående komplementbostadshus eller komplementbyggnad (s.k. attefallshus).

 • Anmälan inkl. kompletta ritningar till byggnadsnämnden krävs. 
 • Sammanlagd byggnadsarea får inte överskrida 30 m2.
 • Högsta höjd från mark till taknock får inte överskrida 4 m.
 • Attefallshuset kan användas antingen som en självständig bostad (komplementbostadshus) eller som t.ex. förråd, gästhus eller garage (komplementbyggnad).

Tillbyggnad

 • Får inte uppföras på ett komplementbostadshus.
  Anmälan inkl. kompletta ritningar till byggnadsnämnden krävs i de flesta fall.
 • Tillbyggnaden får inte ha en bruttoarea större än 15 m2 och får enbart vara en i antal. 
 • Högsta höjd får inte överskrida bostadshusets taknockhöj.

Fristående komplementbyggnad (s.k. friggebod) för t.ex. garage, förråd eller bastu.

 • Sammanlagd byggnadsarea får inte överskrida 15 m2.
 • Högsta höjd från markens medelnivå invid byggnaden till taknock får inte överskrida 3 m. 

Takkupor

 • Lovfrihet för takkupor gäller inte på ett komplementbostadshus
 • Anmälan till byggnadsnämnden krävs om konstruktionen av byggnadens bärande delar berörs.
 • Generellt gäller lovfriheten upp till totalt två stycken takkupor inkl. redan befintliga kupor. 

Skyddad uteplats med mur eller plank.

 • Inom 3,6 m från bostadshuset och inte högre än 1,8 m. 

Skärmtak ovan t.ex. altan, balkong eller entré. 

 • Sammanlagd area får inte överskrida 15 m2.
 

Ring oss: mån-fre 08-17

0140-16250

Vi svarar på era mail samma dag

tranark@tranark.se

Besök oss?

Hamnparken 2, TRANÅS

bygglov mjölby bygglov i Tranås bygglov i Jönköping
Scroll to top