Här är ett axplock av vad vi gjort under 30 år

Boka ett möte med oss?

UTBYGGNAD AV TRALLDÄCK

BASTU MED BRYGGA VID VATTENLINJEN

KUNGSHÖJDEN – HYRESLÄGENHETER I TRANÅS
Här har Tranark hjälp till att visualisera området efter befintliga CAD ritningar.
Är du intresserad av hur just ditt projekt kan se ut i 3D?
Vi kan rita upp alla projekt stora som små, allt för att skapa sig en bättre förståelse om hur slutresultat kommer bli – eller att i tidigt skede sälja in till omgivningen.

HAMNPARKEN 2

28 bostadsrätter ska stå klara för inflyttning i maj 2023 och nu är plattan gjuten och kranen monterad -nu dröjer det inte länge förrän huskroppen börjar resa sig uppåt. Tranark är återigen med i hela arkitektprojekteringen och vi ser även under denna etapp med spänning fram emot att följa projektet från start till slut.  Ett projekt i samarbete med EHFAB, BYGGBOLAGET och Svensk Fastighetsförmedlin

BIOGRAF MED SVERIGES STÖRSTA BIODUK,

I slutet av 2019 inledde Södertälje kommun en markanvisningstävling genom en offentlig upphandling för att skapa centrumverksamhet i kombination med parkering på platsen. Tilldelningen för markanvisning har nu gått till Erik Hemberg Fastighets AB med dotterbolag, som planerar att bygga bland annat en biograf tillsammans med Svenska Bio. Platsen, fastigheten Spinnrocken 2, ligger vid korsningen nedre Villagatan/Storgatan, och är granne med Tom Tit. Idag finns här cirka 90 markparkeringar.

TILLBYGGNAD VILLA

ISkissförslag på befintlig villa i 3D med tillbyggnad av ett isolerat uterum. Möjlighet att se hur det blir om man även öppnar upp en vägg mellan uterum och vardagsrum. Ny möjlighet att ta sig ut till en pergola med ny uteplats. Önskemålet fanns om att få se detta i både svart och vitt.

GESTALTNING FILSBÄCK

På uppdrags av Erik Hemberg Fastighets AB har vi gestaltat och visualiserat möjligheter till ett förslag på exploatering av ytor intill Lidköpings GK. Uppdraget var att visualisera en känsla av hur det skulle kunna bli på ett så verklighetstroget sätt som möjligt. Hur kan vi få in golfklubbs funktioner och behov av kansli, shop, restaurang m.m. i bottenplan för att sedan möjliggöra lägenheter upp till 8 våningar högt ovanpå. I området bredvid önskades en lägre bebyggelse med naturkänsla. Även hur man kan integrera vägen, infarter och cykelbana i området. Detta uppdrag har gjorts i samarbete med Götenehus och Cecilias trädgårdar.

LSS-BOENDE, AMETISTEN​

Här är Tranark med under hela projekteringen allt från A-ritningar, färgsättning och utvändig 3D-visualisering.

ODEN köpcentrum Trollhättan, påbyggnad bostäder.

Projektering, skisser på nya verksamheter och butiker i flera plan. Även en pågående detaljplan för att möjliggöra nya bostäder ovan på Odenhuset. Skisser och framtagning av 3D modell.

Scroll to top